27 Aralık 2010 Pazartesi

Foucault ??? :)

Görececilik


Görececilik (rölativizm) genel olarak bilim insanın sahip olduğu yargılar ve ahlaki seçimler arasında derin soruları ve çelişkileri tartışmaya açmıştır.Bu konuda Akira Kurasawa'nın Raşomon filmindeki hikayeden yola çıkarak Heider, "Raşomon etkisi" kavramını ortaya atmıştır.Raşomon etkisi öznelliğin, olguların yorumlanmasındaki payını ifade etmektedir.

Kaynaklar:
http://www.imdb.com/title/tt0042876/
Noam Chomsky. Marcus Raskin. Postmodernizm ve Rasyonalite. İstanbul:bgst yayınları. 2008. s.23